محاسبه فرم اندام

شناخت کافی از فیزیک و فرم اندام به ما کمک خواهد نمود تا عیب‌های احتمالی اندام خود را رفع کنیم. این ابزار به شما این امکان را خواهد داد که با فرم بدنی خود آشنا شوید و لباس مناسب هیکل شما را پیشنهاد می‌دهد. و البته اگر تمایل داشته باشید می توانید لباس مورد نظر خود را به صورت آنلاین بخرید!