اندام شما ذوزنقه شکل است

به شما تبریک می‌گوییم، یکی از متناسب ترین انواع فرم بدنی را دارید.

با این فرم بدنی چطور لباس بپوشیم؟

شما فرم اندام یک مدل را دارید و تقریبا هر نوع لباسی را که دوست داشته باشید می‌توانید بپوشید و از جدیدترین ترندهای پوشاک استفاده کنید.

بایدها

  • می‌توانید هر رنگ و طرحی از لباس را بپوشید بدون آنکه نگران ظاهر خود باشید.

نبایدها

  • دست شما برای پوشیدن هر نوع لباسی باز است و محدود به پوشیدن نوع خاصی از لباس نیستید.
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی